GALERIJA
Aija - 1, kafijas servīze * kофейный сервиз * coffee set

 .