Rīgas porcelāns
Kafijas un tējas servīzes pēckara periodā
RĪGAS PORCELĀNA FABRIKĀS SERVĪŽU NOSAUKUMUS PIEŠĶĪRA FORMAI, SAVUKĀRT DEKORS
 VAI ZĪMĒJUMS VARĒJA BŪT VIENĀDS ARĪ DAŽĀDĀM SERVĪZĒM.

 
 
  

AIJA-1

Tējas servīze

Formas autore:               Zina Ulste

Materiāls:                        porcelāns

Ražošanā:                       1975-1977

Rūpnīca:                          RPR

                                                                                         
 
 

AIJA-1

Kafijas servīze

Formas autore:               Zina Ulste

Materiāls:                        porcelāns

Ražošanā:                       1975-1976

Rūpnīca:                          RPR

 
 

AIJA-2

Tējas servīze

Formas autore:               Zina Ulste

Materiāls:                       porcelāns

Ražošanā:                      1970-1975

Rūpnīca:                         RPR

  

AIJA-2

Tējas/kafijas servīze

Formas autore:               Zina Ulste

Materiāls:                       porcelāns

Ražošanā:                      1970-1975

Rūpnīca:                         RPR

  

AIJA-2

Kafijas servīze

Formas autore:               Zina Ulste

Materiāls:                        porcelāns

Ražošanā:                       1970-1975

Rūpnīca:                          RPR

  

ALFA

Kafijas servīze

Formas autore:               Zina Ulste

Materiāls:                        porcelāns

Ražošanā:                       1963-1967

Rūpnīca:                          RPFF

  

ANITA

Tējas  servīze

Formas autors:                Taisija Poluikeviča

Materiāls:                         porcelāns

Ražošanā:                        1981-

Rūpnīca:                           RPR

  

AUGSTĀ

Tējas/kafijas servīze

Formas autors:                Anatolijs Travņikovs

Materiāls:                         porcelāns

Ražošanā:                        1960-

Rūpnīca:                           RPFF

 
 

AUSMA

Kafijas servīze

Formas autore:               Anastasija Zumente

Materiāls:                        porcelāns

Ražošanā:                       1960-1968

Rūpnīca:                          RPFF

  

ĀRIJA

Tējas servīze

Formas autore:               Levons Agadžanjans

Materiāls:                        porcelāns

Ražošanā:                       1983-1990

Rūpnīca:                          RPR

  

ĀRIJA

Tējas/kafijas servīze

Formas autors:                Levons Agadžanjans

Materiāls:                         porcelāns

Ražošanā:                        1983-1990

Rūpnīca:                           RPR

  

ĀRIJA

Kafijas servīze

Formas autors:                Levons Agadžanjans

Materiāls:                         porcelāns

Ražošanā:                        1983-1990

Rūpnīca:                           RPR

 

 

BITĪTE

Tējas  servīze

Formas autors:                Anatolijs Travņikovs

Materiāls:                         porcelāns

Ražošanā:                        1950-tie gadi

Rūpnīca:                           RPFF

  

DAINA

Kafijas servīze

Formas autore:               Zina Ulste

Materiāls:                        porcelāns

Ražošanā:                       1959-1963

Rūpnīca:                          RPF

  

DIĀNA

Tējas/kafijas servīze

Formas autors:                Levons Agadžanjans

Materiāls:                         plānsienu porcelāns

Ražošanā:                        1987 - 1997

Rūpnīca:                           RPR

  

ELZA

Tējas/kafijas servīze

Formas autors:                Dace Blūma

Materiāls:                         porcelāns

Ražošanā:                        1980-to beigas-1994

Rūpnīca:                           RPR

  

EVA

Kafijas servīze

Formas autore:               Ilga Dreiblate

Materiāls:                        porcelāns

Ražošanā:                       1990-tie

Rūpnīca:                          RPR , SIA “Jesena porcelāns”

  

FAJANSA SERVĪZE

Tējas/kafijas servīze

Formas autors:                ?

Materiāls:                         fajanss

Ražošanā:                        1960-to gadu pirmā puse

Rūpnīca:                           RPFF

  

GAUJA

Kafijas servīze

Formas autore:               Zina Ulste

Materiāls:                         porcelāns

Ražošanā:                        1979-1997

Rūpnīca:                           RPR

  

IJA

Kafijas komplekts

Formas autors:                Taisija Poluikeviča

Materiāls:                         porcelāns

Ražošanā:                        1985.-1996.

Rūpnīca:                           RPR

  

ILONA

Tējas/kafijas servīze

Formas autore:               ?

Materiāls:                        porcelāns

Ražošanā:                       1980-tie

Rūpnīca:                          RPR

 
 

JŪRMALA

Tējas/kafijas servīze

Formas autors:                Anatolijs Travņikovs

Materiāls:                         porcelāns

Ražošanā:                        1964-1968

Rūpnīca:                           RPFF

  

KARĪNA

Tējas/kafijas servīze

Formas autors:                Taisija Poluikēviča

Materiāls:                         porcelāns

Ražošanā:                        1980-1997

Rūpnīca:                           RPR

  

KRIEVU

Tējas servīze

Formas autors:                Anatolijs Travņikovs

Materiāls:                         porcelāns

Ražošanā:                        1960-

Rūpnīca:                           RPFF

(foto no Rīgas Porcelāna muzeja ekspozīcijas)

  

LAIMA

Tējas servīze

Formas autore:               Zina Ulste

Materiāls:                        porcelāns

Ražošanā:                       1954-1958

Rūpnīca:                          RPF

 
 

LAIMA

Kafijas servīze

Formas autore:               Zina Ulste

Materiāls:                        porcelāns

Ražošanā:                       1954-1958

Rūpnīca:                          RPF

 
 

LAIMDOTA

Tējas  servīze

Formas autors:                Ēriks Ellers

Materiāls:                         porcelāns

Ražošanā:                        1979-1997

Rūpnīca:                           RPR

  

LIJA

Tējas/kafijas servīze

Formas autore:               Zina Ulste

Materiāls:                        plānsienu porcelāns

Ražošanā:                       1983-1997

Rūpnīca:                          RPR

  

MAIJA

Tējas/kafijas servīze

Formas autors:               Porcelāna fabrika"Rozenthal", Vācija

Materiāls:                         porcelāns

Ražošanā:                        20.gs. 30.-50.gadi

Rūpnīca:                           RPF

  

MARIANNA

Kafijas servīze

Formas autors:                Ēriks Ellers

Materiāls:                         plānsienu porcelāns

Ražošanā:                        1972-1997

Rūpnīca:                           RPR

  

MARIJKA

Tējas servīze

Formas autore:               Taisija Poluikeviča

Materiāls:                         porcelāns

Ražošanā:                        1962-1968

Rūpnīca:                           RPFF

  

MĀRA

Tējas servīze

Formas autore:               Zina Ulste

Materiāls:                         porcelāns

Ražošanā:                        1977-1984

Rūpnīca:                           RPR

  

MĀRA

Kafijas servīze

Formas autore:               Zina Ulste

Materiāls:                        porcelāns

Ražošanā:                       1977-1984

Rūpnīca:                          RPR

 
 

MOKA

Kafijas komplekts

Formas autors:                Levons Agadžanjans

Materiāls:                         fajanss

Ražošanā:                        1964-1966

Rūpnīca:                           RPFF

  

NELDA

Kafijas servīze

Formas autors:                Levons Agadžanjans

Materiāls:                         plānsienu porcelāns

Ražošanā:                        1977-1978

Rūpnīca:                           RPR

  

OKTOBRIS

Tējas servīze

Formas autors:                Jānis Ozolants

Materiāls:                         porcelāns

Ražošanā:                        1959.

Rūpnīca:                           RPF

  

PING-PONG

Kafijas servīze

Formas autors:             "Porzellanfabrik Thomas", Vācija

Materiāls:                         porcelāns

Ražošanā:                        20.gs. 30.-50.gadi

Rūpnīca:                           RPFF

  

REGĪNA

Tējas/kafijas servīze

Formas autore:               Taisija Poluikeviča

Materiāls:                        porcelāns

Ražošanā:                       1967-1970

Rūpnīca:                          RPFF

 
 

RĪGA

Tējas/kafijas servīze

Formas autors:                Levons Agadžanjans

Materiāls:                         porcelāns

Ražošanā:                        1969-1972

Rūpnīca:                           RPR

 

 

RĪGA

Kafijas servīze

Formas autors:                Levons Agadžanjans

Materiāls:                         porcelāns

Ražošanā:                        1985-1991

Rūpnīca:                           RPR

 

 

RĪGA

Kafijas komplekts

Formas autors:                Levons Agadžanjans

Materiāls:                         porcelāns

Ražošanā:                        1985-1991

Rūpnīca:                           RPR

 
 

RUBENSS

Tējas servīze

Formas autors:               Porcelāna fabrika "Rozenthal",  Vācija

Materiāls:                          porcelāns

Ražošanā:                         20.gs. 30.-50.gadi

Rūpnīca:                            RPF, RPFF

  

RUBENSS

Kafijas servīze

Formas autors:                Porcelāna fabrika "Rozenthal", Vācija

Materiāls:                         porcelāns

Ražošanā:                        20.gs. 30.-50.gadi

Rūpnīca:                           RPF, RPFF 

SAKTA

Tējas servīze

Formas autore:               Zina Ulste

Materiāls:                        porcelāns

Ražošanā:                       1960-1963

Rūpnīca:                          RPF, RPFF

  

SAULĪTE

Kafijas servīze

Formas autore:               Zina Ulste

Materiāls:                        porcelāns

Ražošanā:                       1964-1970

Rūpnīca:                          RPFF, RPR

  

SIGULDA

Tējas/kafijas servīze

Formas autors:                Ēriks Ellers

Materiāls:                         plānsienu porcelāns

Ražošanā:                        1974-1997

Rūpnīca:                           RPR

  

SILUETS

Kafijas servīze

Formas autors:                Ilga Dreiblate

Materiāls:                         porcelāns

Ražošanā:                        1963

Rūpnīca:                           RPFF

  

STELLA

Kafijas servīze

Formas autore:               Beatrise Kārkliņa

Materiāls:                        porcelāns

Ražošanā:                       1962-1967

Rūpnīca:                          RPF, RPFF

 

 

TAUTA

Tējas/kafijas servīze

Formas autors:                Jēkabs Bīne

Materiāls:                         porcelāns

Ražošanā:                        1939 – 1950-tie

Rūpnīca:                           RPFF

  

TERĒZE

Kafijas servīze

Formas autors:                Levons Agadžanjans

Materiāls:                         fajanss

Ražošanā:                        1966-1968

Rūpnīca:                           RPFF

  

UZBEKU

Tējas komplekts

Formas autors:                ?

Materiāls:                         porcelāns

Ražošanā:                        1970-tie...1990-tie

Rūpnīca:                           RPR

  

VAKARS  

Kafijas servīze (komplekts)

Formas autore:               Taisija Poluikeviča

Materiāls:                        porcelāns

Ražošanā:                       1979-1989

Rūpnīca:                          RPR

  

VASARA

Kafijas servīze

Formas autore:               Taisija Poluikeviča

Materiāls:                        porcelāns

Ražošanā:                       1970-1975

Rūpnīca:                          RPR

 

 

VIKTORIJA

Kafijas servīze

Formas autors:                  KPM Silesia pirmskara forma "Friederike"

Materiāls:                          porcelāns

Ražošanā:                         1945-1953

Rūpnīca:                            RPFF

 

 

VIKTORIJA

Tējas/kafijas servīze

Formas autors:               Levons Agadžanjans

Materiāls:                        porcelāns

Ražošanā:                       1989-1996

Rūpnīca:                          RPR, A/S "Rīgas porcelāns"

 

 

VIKTORIJA

Kafijas servīze

Formas autors:               Levons Agadžanjans

Materiāls:                        porcelāns

Ražošanā:                       1989-1996

Rūpnīca:                          RPR, A/S "Rīgas porcelāns"
  

VIKTORIJA

Tējas servīze

Formas autors:               Levons Agadžanjans

Materiāls:                        porcelāns

Ražošanā:                       1989-1996

Rūpnīca:                          RPR, A/S "Rīgas porcelāns"
  

VIOLA

Tējas/kafijas servīze

Formas autors:                Levons Agadžanjans

Materiāls:                         porcelāns

Ražošanā:                        1964-1968

Rūpnīca:                           RPFF

  

VITA

Kafijas servīze

Formas autore:               Zina Ulste

Materiāls:                        plānsienu porcelāns

Ražošanā:                       1969-1970

Rūpnīca:                          RPR

 
  

VITA

Kafijas servīze

Formas autore:               Zina Ulste

Materiāls:                        plānsienu porcelāns

Ražošanā:                       1970 -1997

Rūpnīca:                          RPR

  

 *Mājas lapa šobrīd top, un pakāpeniski tiek papildināta.

 

 

 .