Riia portselan

Riia portselanitehase ajalugu

Riia portselanitehase eellaseks on kaks eraldi ettevõtet ning ka tehased asusid eri kohtades. 1963. aastal ühendati need administratiivselt, esmalt Riia portselani- ja fajansitehaseks, siis juba Riia portselanitehaseks. Pärast taasiseseivumist 1991.aastal loodud kaks eraldi ettevõtet ei tegutsenud kaua.


Kuznetsovi tehas

1841 Sidor Kuznetsov rajab esimese portselani- ja fajansitehase Baltikumis. Tehas rajatakse Kengaragsis Latgale juures.
1841 - 1851 Tehas toodab ainult fajansstooteid.
1851 Tehas hakkab tootma portselani.
1864 Sidor Kuznetsov sureb ning tema poeg Matvei Kuznetsov võtab tootmise üle.
1872 Tehase nimi muudetakse, sellest saab M.S. Kuznetsovi portselani- ja fajanssnõude vabrik. ( „M.S. Kuzņecova porcelāna un fajansa trauku sabiedrība", Товарищество фарфоровой и фаянсовой посуды М.С.Кузнецова)
1882 Nime muudetakse uuesti, selleks saab M.S. Kuznetsovi firma porselani-ja fajansivabrik ehk „M.S. Kuzņecova sabiedrības porcelāna un fajansa fabrika". Viimane kuulub koos teiste Venemaal asuvate tehastega M.S. Kuznetsovi portselani-ja fajansi ettevõttesse. (Товарищество производства фарфоровых и фаянсовых изделий М.С.Кузнецова)
1915 Esimese maailmasõja ajal evakueeritakse vabrik rinde lähenedes Venemaale.
1920 Kuznetsovi tehases taastatakse tootmine.
1922 Firma registreeritakse kui M.S. Kuzņecovi portselani-, fajansi- ja nõudetehase aktsiaselts ( „A/S „M.S. Kuzņecovs" porcelāna, fajansa un māla izstrādājumu fabrika").
1940 Pärast Teist maailmasõda natsionaliseeritakse aktsiaselts ja see nimetakse ümber Punaseks Täheks. („Sarkanā Zvaigzne", "The Red Star").
1940 Septembrist saab uueks nimeks juba „Rīgas keramikas fabrika" ehk Riia keraamikatehas.
1946 Ettevõtte uus nimi on„Rīgas porcelāna un fajansa fabrika" ehk Riia portselani- ja fajansitehas.
1963 Tehas pannakse kokku endise Jesseni tehase järglasega, Riia portselanitehasega („Rīgas porcelāna fabrika") ja uue ühisettevõtte nimi on Riia portselani- ja fajansitehas („Rīgas porcelāna un fajansa rūpnīca").
1968 Fajansitootmine lõpetatakse, tehase nimeks jääb Riia portselanivabrik („Rīgas porcelāna rūpnīca").
1991 Pärast taasiseseivumist saab tehase uueks nimeks AS Riia portselan (A/S „Rīgas porcelāns").
1997 A/S "Riia portselan" läheb pankrotti.
2013-2014 Ajaloolised hooned lammutatakse, alles jäävad ainult tehase korstnad.
2016 Endisel tehasealal algab kaubanduskeskuse „Akropole" ehitus.


Jesseni tehas

1886 Saksamaa ettevõtja Jakob Karl Jessen rajab Riiga, Jaunmīlgrāvisi, portselanitehase.
1915 Esimese maailmasõja ajal evakueeritakse tehas rinde lähendes Ukrainasse.
1933 Jesseni tehas kolib tagasi oma esialgsele kohale ja jätkab tootmist.
1939 Seoses nii omanike kui tööliste Saksamaale repatrieerimisega tehas suletakse.
1940 Tehas jätkab tootmist uue nimega - Riia portselanitehas ehk "Rīgas porcelāna fabrika" (RPF).
1953 Tehase juurde luuakse kunstilabor.
1963 Riia portselanitehas ühendatakse Riia portselani- ja fajansivabrikuga, ühise uue ettevõtte nimeks saab Riia portselani- ja fajansitehas. ("Rīgas porcelāna un fajansa rūpnīca" (RPFR).)
1968 Fajansitootmine lõpetatakse, tehase uueks nimeks saab Riia portselanitehas. ("Rīgas porcelāna rūpnīca" (RPR).)
1991 Pärast taasiseseisvumist asutatakse Läti-Šveitsi ühisettevõte „Latvpotik", mis hakkab tööle Jesseni vabriku ajaloolistes hoonetes.
1996 Ettevõte "Jesena porcelāns" võtab endale uueks brändinimeks „Jesens 1886 Rīga".
2003 Firma "Jesena porcelāns" lõpetab tegevuse.