Rīgas porcelāns
Tējas un kafijas servīzes pēckara periodā

Tējas un Kafijas servīzes

Rīgas porcelāna fabrikās servīžu nosaukumus piešķīra formai, savukārt dekors vai zīmējums varēja būt vienāds arī dažādām servīzēm. Kopējais un atšķirīgais tējas un kafijas servīžu komplektācijā...
Lasīt tālāk...


AIJA-1
Tējas servīze

Formas autore:               Zina Ulste
Materiāls:                        porcelāns
Ražošanā:                       1975-1977
Rūpnīca:                          RPR
Galerija
AIJA-1
Kafijas servīze

Formas autore:    Zina Ulste
Materiāls:              porcelāns
Ražošanā:             1975-1976
Rūpnīca:                RPR
Galerija

AIJA-2
Tējas servīze

Formas autore:             Zina Ulste
Materiāls:                       porcelāns
Ražošanā:                      1970-1975
Rūpnīca:                         RPR
Galerija

AIJA-2
Tējas/kafijas servīze

Formas autore:             Zina Ulste
Materiāls:                       porcelāns
Ražošanā:                      1970-1975
Rūpnīca:                         RPR
Galerija

AIJA-2
Kafijas servīze

Formas autore:               Zina Ulste
Materiāls:                        porcelāns
Ražošanā:                       1970-1975
Rūpnīca:                          RPR
Galerija


ALFA
Kafijas servīze

Formas autore:               Zina Ulste
Materiāls:                        porcelāns
Ražošanā:                       1963-1967
Rūpnīca:                          RPFF
Galerija


ANITA
Tējas  servīze

Formas autors:                Taisija Poluikeviča
Materiāls:                         porcelāns
Ražošanā:                        1981-
Rūpnīca:                           RPR


AUGSTĀ
Tējas/kafijas servīze

Formas autors:                Anatolijs Travņikovs
Materiāls:                         porcelāns
Ražošanā:                        1960-
Rūpnīca:                           RPFF


AUSMA
Kafijas servīze

Formas autore:               Anastasija Zumente
Materiāls:                        porcelāns
Ražošanā:                       1960-1968
Rūpnīca:                          RPFF
Galerija
AUSTRUMU
Tējas komplekts

Formas autors:                Modificēta Kuzņecova forma
Materiāls:                         porcelāns
Ražošanā:                        1970-tie...1990-tie
Rūpnīca:                           RPR
Galerija
ĀRIJA
Tējas servīze
Par Āriju, Viktoriju un Z.Ulstes rozēm

Formas autore:               Levons Agadžanjans
Materiāls:                        porcelāns
Ražošanā:                       1983-1990
Rūpnīca:                          RPR
Galerija

ĀRIJA
Kafijas servīze

Formas autore:               Levons Agadžanjans
Materiāls:                        porcelāns
Ražošanā:                       1983-1990
Rūpnīca:                          RPR


ĀRIJA
Tējas/kafijas servīze

Formas autore:               Levons Agadžanjans
Materiāls:                        porcelāns
Ražošanā:                       1983-1990
Rūpnīca:                          RPR
Galerija
BITĪTE
Tējas servīze

Formas autors:                Anatolijs Travņikovs
Materiāls:                         porcelāns
Ražošanā:                        1950-tie gadi
Rūpnīca:                           RPFF
Galerija
DAINA
Kafijas servīze

Formas autore:               Zina Ulste
Materiāls:                        porcelāns
Ražošanā:                       1959-1963
Rūpnīca:                          RPF  
Galerija

DIĀNA
Tējas/kafijas servīze

Formas autors:                Levons Agadžanjans
Materiāls:                         plānsienu porcelāns
Ražošanā:                        1987 - 1997
Rūpnīca:                           RPR
Galerija
ELZA
Tējas/kafijas servīze

Formas autors:                Dace Blūma
Materiāls:                         porcelāns
Ražošanā:                        1980-to beigas-1994
Rūpnīca:                           RPR


EVA
Kafijas servīze

Formas autore:               Ilga Dreiblate
Materiāls:                        porcelāns
Ražošanā:                       1990-tie
Rūpnīca:                          RPR , SIA “Jesena porcelāns”
Galerija
FAJANSA SERVĪZE
Tējas/kafijas servīze

Formas autors:                ?
Materiāls:                         fajanss
Ražošanā:                        1960-to gadu pirmā puse
Rūpnīca:                           RPFF
Galerija

GAUJA
Kafijas servīze

Formas autore:               Zina Ulste
Materiāls:                         porcelāns
Ražošanā:                        1979-1997
Rūpnīca:                           RPR


IJA
Kafijas komplekts

Formas autors:                Taisija Poluikeviča
Materiāls:                         porcelāns
Ražošanā:                        1985.-1996.
Rūpnīca:                           RPR
Galerija

ILONA
Tējas/kafijas servīze

Formas autore:               ?
Materiāls:                        porcelāns
Ražošanā:                       1980-tie
Rūpnīca:                          RPR


JASMĪNS
Tējas servīze

Formas autore:     Natālija Laminska
Materiāls:              porcelāns
Ražošanā:              no 80to gadu beigām
Rūpnīca:                RPR
Galerija

JŪRMALA
Tējas/kafijas servīze

Formas autors:                Anatolijs Travņikovs
Materiāls:                         porcelāns
Ražošanā:                        1964-1968
Rūpnīca:                           RPFF
Galerija
KARĪNA
Tējas/kafijas servīze

Formas autors:                Taisija Poluikēviča
Materiāls:                         porcelāns
Ražošanā:                        1980-1997
Rūpnīca:                           RPR
Galerija

/foto no Rīgas Porcelāna muzeja ekspozīcijas/

KRIEVU
Tējas servīze

Formas autors:                Anatolijs Travņikovs
Materiāls:                         porcelāns
Ražošanā:                        1960-
Rūpnīca:                           RPFF


LAIMA
Tējas servīze

Formas autore:               Zina Ulste
Materiāls:                        porcelāns
Ražošanā:                       1954-1958
Rūpnīca:                          RPF

LAIMA
Kafijas servīze

Formas autore:               Zina Ulste
Materiāls:                        porcelāns
Ražošanā:                       1954-1958
Rūpnīca:                          RPF

Galerija - tējas un kafijas servīzes Laima

LAIMDOTA
Tējas servīze

Formas autors:                Ēriks Ellers
Materiāls:                         porcelāns
Ražošanā:                        1979-1997
Rūpnīca:                           RPR


LIJA
Tējas/kafijas servīze

Formas autore:               Zina Ulste
Materiāls:                        plānsienu porcelāns
Ražošanā:                       1983-1997
Rūpnīca:                          RPR
Galerija


MAIJA
Tējas/kafijas servīze

Formas autors:               Porcelāna fabrika"Rozenthal", Vācija
Materiāls:                         porcelāns
Ražošanā:                        20.gs. 30.-50.gadi
Rūpnīca:                           RPF
Galerija
MARIANNA
Kafijas servīze

Formas autors:                Ēriks Ellers
Materiāls:                         plānsienu porcelāns
Ražošanā:                        1972-1997
Rūpnīca:                           RPR
Galerija
MARIJKA
Tējas servīze

Formas autore:               Taisija Poluikeviča
Materiāls:                         porcelāns
Ražošanā:                        1962-1968
Rūpnīca:                           RPFF

Galerija

MĀRA
Tējas servīze

Formas autore:          Zina Ulste
Materiāls:                    porcelāns
Ražošanā:                   1977-1984
Rūpnīca:                      RPR


MĀRA
Kafijas servīze

Formas autore:          Zina Ulste
Materiāls:                    porcelāns
Ražošanā:                   1977-1984
Rūpnīca:                      RPR


MOKA
Kafijas komplekts

Formas autors:      Levons Agadžanjans
Materiāls:               fajanss
Ražošanā:              1964-1966
Rūpnīca:                 RPFF
Galerija

NELDA
Kafijas servīze

Formas autors:       Levons Agadžanjans
Materiāls:                plānsienu porcelāns
Ražošanā:               1977-1978
Rūpnīca:                  RPR
Galerija


OKTOBRIS
Tējas servīze

Formas autors:        Jānis Ozolants
Materiāls:                 porcelāns
Ražošanā:                1959.
Rūpnīca:                   RPF


PING-PONG
Kafijas servīze

Formas autors:             "Porzellanfabrik Thomas", Vācija
Materiāls:                        porcelāns
Ražošanā:                       20.gs. 30.-50.gadi
Rūpnīca:                          RPFF


REGĪNA
Tējas/kafijas servīze

Formas autore:               Taisija Poluikeviča
Materiāls:                        porcelāns
Ražošanā:                       1967-1970
Rūpnīca:                          RPFF


RĪGA
Tējas/kafijas servīze

Formas autors:                Levons Agadžanjans
Materiāls:                         porcelāns
Ražošanā:                        1969-1972
Rūpnīca:                           RPR
Galerija

RĪGA
Kafijas servīze, plānsienu

Formas autors:                Levons Agadžanjans
Materiāls:                         porcelāns
Ražošanā:                        1985-1991
Rūpnīca:                           RPR
Galerija

RUBENSS
Tējas servīze

Formas autors:               KPM /Krister Porzellan-Manufaktur/ pirmskara forma "Rubens"
Materiāls:                          porcelāns
Ražošanā:                         20.gs. 30.-50.gadi
Rūpnīca:                            RPF, RPFF

Galerija

RUBENSS
Kafijas servīze

Formas autors:                KPM pirmskara forma "Rubens"
Materiāls:                         porcelāns
Ražošanā:                        20.gs. 30.-50.gadi
Rūpnīca:                           RPF, RPFF


SAKTA
Tējas servīze

Formas autore:               Zina Ulste
Materiāls:                        porcelāns
Ražošanā:                       1960-1963
Rūpnīca:                          RPF, RPFF
Galerija


SAULĪTE
Kafijas servīze

Formas autore:               Zina Ulste
Materiāls:                        porcelāns
Ražošanā:                       1964-1970
Rūpnīca:                          RPFF, RPR
Galerija

SIGULDA
Tējas/kafijas servīze

Formas autors:                Ēriks Ellers
Materiāls:                         plānsienu porcelāns
Ražošanā:                        1974-1997
Rūpnīca:                           RPR


SILUETS
Kafijas servīze

Formas autors:                Ilga Dreiblate
Materiāls:                         porcelāns
Ražošanā:                        1963
Rūpnīca:                           RPFF


STELLA
Kafijas servīze

Formas autore:               Beatrise Kārkliņa
Materiāls:                        porcelāns
Ražošanā:                       1962-1967
Rūpnīca:                          RPF, RPFF
Galerija


TAUTA
Tējas servīze

Formas autors:                Jēkabs Bīne
Materiāls:                         porcelāns
Ražošanā:                        1939 – 1950-tie
Rūpnīca:                           RPFF
Galerija

TAUTA
Kafijas servīze

Formas autors:                Jēkabs Bīne
Materiāls:                         porcelāns
Ražošanā:                        1939 – 1950-tie
Rūpnīca:                           RPFF


TERĒZE
Kafijas servīze

Formas autors:                Levons Agadžanjans
Materiāls:                         fajanss
Ražošanā:                        1966-1968
Rūpnīca:                           RPFF


VAKARS
Kafijas servīze (komplekts)

Formas autore:               Taisija Poluikeviča
Materiāls:                        porcelāns
Ražošanā:                       1979-1989
Rūpnīca:                          RPR


VASARA
Kafijas servīze

Formas autore:               Taisija Poluikeviča
Materiāls:                        porcelāns
Ražošanā:                       1970-1975
Rūpnīca:                          RPR
Vairāk informācijas un Galerija


VECRĪGA, RĪGA
Kafijas komplekts

Formas autors:               Levons Agadžanjans
Materiāls:                        porcelāns
Ražošanā:                       1970 -1997
Rūpnīca:                          RPR

Vairāk informācijas un Galerija


VIKTORIJA
Kafijas servīze

Formas autors:                 KPM /Krister Porzellan-Manufaktur/ pirmskara forma "Friederike"    
Materiāls:                          porcelāns
Ražošanā:                         1945-1953
Rūpnīca:                            RPFF
VIKTORIJA
Tējas servīze

Formas autors:               Levons Agadžanjans
Materiāls:                        porcelāns
Ražošanā:                       1989-1996
Rūpnīca:                          RPR, A/S "Rīgas porcelāns"

VIKTORIJA
Tējas/kafijas servīze

Formas autors:               Levons Agadžanjans
Materiāls:                        porcelāns
Ražošanā:                       1989-1996
Rūpnīca:                          RPR, A/S "Rīgas porcelāns"
VIKTORIJA
Kafijas servīze
Par Āriju, Viktoriju un Z.Ulstes Rozēm

Formas autors:               Levons Agadžanjans
Materiāls:                        porcelāns
Ražošanā:                       1989-1996
Rūpnīca:                          RPR, A/S "Rīgas porcelāns"
VIOLA
Tējas/kafijas servīze

Formas autors:                Levons Agadžanjans
Materiāls:                         porcelāns
Ražošanā:                        1964-1968
Rūpnīca:                           RPFF
Galerija

VITA
Kafijas servīze

Formas autore:               Zina Ulste
Materiāls:                        plānsienu porcelāns
Ražošanā:                       1970 -1997
Rūpnīca:                          RPR
Galerija. Stāsts par diviem cukurtraukiem